Onze projecten

allin consulting put uit een brede ervaring in het begeleiden van verandertrajecten en het realiseren van strategische doelstellingen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van rollen waarvoor onze klanten allin consulting inzetten. Neemt u vooral contact met ons op voor meer informatie over concrete projecten.

30% omzetgroei

PROJECTDOELSTELLING > allin consulting helpt een bedrijf in de auto-industrie om de product management activiteiten in lijn te brengen met de strategische doelstelling van 30% omzetgroei in 2017. Welke keuzes in het productaanbod horen daarbij? Op welke klanten moet worden ingezet, via welke kanalen? Wat is het plan om de product management-, sales-, en leverprocessen op peil te krijgen, zodat de gewenste klantbeleving wordt geboden?

ONZE ROL > Met de strategie als leidraad wordt het vak product management naar een hoger plan getild, krijgen de betrokken medewerkers nieuwe energie en wordt de omzet vergroot.

Besparen op contanten

PROJECTDOELSTELLING > Wij helpen een Nederlandse bank om de visie op contant geld te operationaliseren. De vraag naar contanten daalt, wat een enorme kans biedt om op de kosten van bijvoorbeeld handling, logistiek en beveiliging te besparen.

ONZE ROL > Door concrete besparingsinitiatieven te identificeren en helpen uit te voeren, hebben we een substantiële bijdrage geleverd aan het verlagen van de jaarlijkse operationele kosten.

Draagvlak verkrijgen en realiseren

PROJECTDOELSTELLING > We voerden een haalbaarheidsstudie uit naar het beleggen van een centrale distributiefunctie van privacygevoelige gegevens bij een samenwerkingsverband van marktpartijen. Het helder overbrengen van de visie droeg bij aan het verkrijgen van draagvlak en een positief besluit.

ONZE ROL >  Na het verkrijgen van draagvlak voor het positieve advies begeleidde allin consulting de inrichting van het nieuwe organisatieonderdeel, de contractuele borging van de gegevensuitwisseling en de implementatie van leverings- en beheersprocessen en -systemen.

30% omzetgroei

PROJECTDOELSTELLING > allin consulting helpt een bedrijf in de auto-industrie om de product management activiteiten in lijn te brengen met de strategische doelstelling van 30% omzetgroei in 2017. Welke keuzes in het productaanbod horen daarbij? Op welke klanten moet worden ingezet, via welke kanalen? Wat is het plan om de product management-, sales-, en leverprocessen op peil te krijgen, zodat de gewenste klantbeleving wordt geboden?

ONZE ROL > Met de strategie als leidraad wordt het vak product management naar een hoger plan getild, krijgen de betrokken medewerkers nieuwe energie en wordt de omzet vergroot.

Besparen op contanten

PROJECTDOELSTELLING > Wij helpen een Nederlandse bank om de visie op contant geld te operationaliseren. De vraag naar contanten daalt, wat een enorme kans biedt om op de kosten van bijvoorbeeld handling, logistiek en beveiliging te besparen.

ONZE ROL > Door concrete besparingsinitiatieven te identificeren en helpen uit te voeren, hebben we een substantiële bijdrage geleverd aan het verlagen van de jaarlijkse operationele kosten.

 

Draagvlak verkrijgen en realiseren

PROJECTDOELSTELLING > We voerden een haalbaarheidsstudie uit naar het beleggen van een centrale distributiefunctie van privacygevoelige gegevens bij een samenwerkingsverband van marktpartijen. Het helder overbrengen van de visie droeg bij aan het verkrijgen van draagvlak en een positief besluit.

ONZE ROL >  Na het verkrijgen van draagvlak voor het positieve advies begeleidde allin consulting de inrichting van het nieuwe organisatieonderdeel, de contractuele borging van de gegevensuitwisseling en de implementatie van leverings- en beheersprocessen en -systemen.

Maak kennis met ons

JA, IK GA OOK ALLIN