Agile werken bij Provincie Flevoland.

Provincie Flevoland is een flexibele en slagvaardige organisatie die snel wil kunnen reageren op de veranderingen om zich heen. Om in te spelen op deze behoefte wil de afdeling Infrastructuur Agile gaan werken.

Provincie Flevoland is een uitdagende en inspirerende opdrachtgever. Elke dag wordt er aan Flevoland gewerkt op het gebied van wonen, recreëren en ondernemen.

Bij de afdeling Infrastructuur is het uitgangspunt: ‘veilig en vlot onderweg in Flevoland’. De afdeling beheert 80-100 kilometerwegen en 15 bruggen en sluizen waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt. ‘Infra’ verricht uiteenlopende werkzaamheden op groot terrein: van de aanleg van rotondes en het snoeien van bomen tot het opnieuw asfalteren van wegen. Daarbij zorgt Infra ervoor dat de werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd om eventuele overlast te vermijden.

 

De provincie had een dringende behoefte om inzicht te krijgen in de infrastructuurprojecten van de Provincie Flevoland. Alle projecten werden vastgelegd in verschillende systemen waardoor er geen totaaloverzicht was. Een complex integratievraagstuk waarbij allin consulting is ingeschakeld om het project te begeleiden en tegelijkertijd het team te helpen Agile Scrum toe te passen. 

Frank Koetsier is door allin consulting ingezet als Scrum Master bij Infrastructuur en heeft naast het organiseren en begeleiden van alle events de Product Owner geholpen om zijn rol te vervullen en het team geleerd om effectief samen te werken. Samen met de Product Owner werd vastgesteld wat de kernfuncties van het dashboard moesten zijn en hiermee werd bepaald wat de MVP (Minimum Viable Product) was. Tijdens de review, na afloop van iedere sprint, werd direct feedback verzameld. Op basis van deze feedback kon het team nog aanpassingen doen en eventueel de scope wijzigen met als doel om zoveel mogelijk waarde toe te voegen. 

Dit heeft geresulteerd in het succesvol behalen van het projectdoel. Er is een projecten dashboard ontwikkeld op basis van Tableau dat inzicht geeft in verschillende aspecten van infrastructuurprojecten in de Provincie Flevoland. Om dit mogelijk te kunnen maken zijn verschillende databronnen ontsloten, uiteenlopend van het financiële systeem, het planningssysteem en het projectsysteem tot data uit excel sheets.

Naast de succesvolle oplevering van het project, werden vooral ook resultaten geboekt door de manier van werken: blije en gemotiveerde projectleden door gedelegeerde verantwoordelijkheid, een grote betrokkenheid van de opdrachtgever door korte lijnen en de reviews en een enthousiaste organisatie vanwege de toepassingen van het dashboard en de hoge kwaliteit ervan.

Frank Koetsier

Scrum Master, allin consulting

Frank heeft het project aangepakt volgens het voordoen, meedoen en zelf doen principe van allin consulting. Met als resultaat dat het projectdoel is gehaald en het team nu alle skills heeft om zelfsturend te werken. Provincie Flevoland is enthousiast over de Agile werkmethode en zal dit in de toekomst zeker vaker gaan toepassen.

Dankzij allin consulting hebben we nu overzicht in onze projecten en zijn we veel beter in staat om de Agile Scrum werkmethode toe te passen binnen de organisatie.

Provincie Flevoland

Ook sneller resultaat met Agile Scrum? Neem direct contact met ons op of laat een bericht achter via het contactformulier.

Vondellaan 30
3521 GH  Utrecht

Parkeren bij Rudolf Magnus
Vondellaan 94

KVK: 68149913
BTW: 857321997B01

Contact

contact@allinconsulting.nl

0302819645

Afspraak plannen?

Overig

Algemene voorwaarden
Privacy en cookie statement

Volg je ons al?