De afgelopen maanden hebben we interviews afgenomen bij onze opdrachtgevers en potentiële klanten. We spraken de mensen die verantwoordelijk zijn voor de digitale transformatie van hun bedrijf. In de interviews kwamen drie valkuilen naar voren:

  1. De theorie heilig verklaren
  2. De rol van Product Owner ‘erbij doen’
  3. Onze productexpert, dat is onze Product Owner

Elk van deze valkuilen kan een hindernis vormen voor de versnelling die Agile werken belooft. In deze blog geven we een toelichting.

De theorie heilig verklaren

“Ik spuug op Agile Coaches.” Dat is wel even schrikken, als je dit gezegd wordt. Het was een informatiemanager bij een farmaceut die deze uitspraak deed. En geloof me, het kwam uit zijn tenen.

Zij het minder uitgesproken, andere gesprekspartners uiten soortgelijke ergernissen tijdens onze gesprekken. Zij deden dat ongevraagd, pratend over het wel en wee van de digitale transformatie van hun bedrijf. “Ik doe toch alles goed? We hebben trainingen gevolgd, functietitels aangepast, doen standups. We hebben nota bene een Agile Coach in de arm genomen. En toch blijft de beloofde snelheid uit. Toch is het ploeteren. Toch heb ik het gevoel dat we het wiel zelf moeten uitvinden. En jahaa, de theorie ken ik nou wel!” Van die strekking.

Voor wie ‘m nog niet kent:

Agile trainingen, de theorie, de adviezen. Ze zijn nodig, daar zijn wij – en zelfs onze informatiemanager als hij diep in zijn hart kijkt – het echt wel over eens. Maar als het niet loopt, dan ligt dat niet per se aan onvoldoende begrip van de theorie! Agile is een middel, geen doel, en wat nodig is voor versnelling is afhankelijk van de situatie. Dat vraagt om vragen stellen en inleving. Blijven hameren op de theorie alleen – zoals onze gesprekspartners in het verleden blijkbaar hebben ondervonden – leidde bij hen tot ergernis en niet tot verbetering.

De rol van Product Owner ‘erbij doen’

Eén ding daar zijn onze gesprekspartners het over eens: de Product Owner, dat is een rol die intern moet worden ingevuld. Door de business. En dan zijn er grofweg twee voor de hand liggende opties: de business verantwoordelijke gaat de Product Owner rol ‘erbij doen’, of de product expert wordt Product Owner.

Te beginnen bij de business verantwoordelijke. In de interviews waarin werd verteld over deze keuze waren onze gesprekspartners zelfverzekerd: “wij schatten de Product Owner rol op waarde, dus we hebben deze rol hoog genoeg in de organisatie verankerd. Hij of zij heeft het mandaat dat nodig is, kan knopen doorhakken en heeft invloed in onze organisatie waardoor hij onze projectbelangen zeker kan stellen.”

Oké, dus deze business verantwoordelijke is onderdeel van het Scrum Team, in die hoedanigheid beheert hij of zij de backlog, is nauw betrokken bij de sprints en backlog refinements en verzorgt de sprint reviews? “Nou… nee dat niet. Dit zijn druk bezette mensen hè. Onze directeur marketing heeft natuurlijk enorm veel belangrijke vergaderingen. Ze is verantwoordelijk, zeker! Maar ze ziet het team eigenlijk alleen bij de demo’s. Of ja, in het begin kwam ze naar de demo’s, dat wel, de laatste tijd lukt dat niet, want ja druk he…” Herkenbaar?

Onze productexpert, dat is onze Product Owner

Is het niet de business verantwoordelijke, dan is het vaak een productexpert die tot product owner wordt gekroond. Een voor de hand liggende keuze, want tenslotte moet de Product Owner verstand van zaken hebben. Maar ook hier zijn er valkuilen.

Onze gesprekspartners ervaren dat hun productexperts niet altijd de tijd vinden of de noodzaak voelen de gewenste oplossing goed met alle stakeholders af te stemmen. Zij weten tenslotte al wat het beste is voor de eindgebruiker, ze zijn de expert! Het zijn inhoudelijk gemotiveerde kanjers, maar niet altijd bij uitstek goede procesbegeleiders. Zowel de voor de Product Owner rol zo belangrijke afstemming met stakeholders als de afstemming tussen teams laat dan te wensen over. De Product Owner en zijn team raken losgezongen van de omgeving en de business ervaart niet dat zij in control is en geleverd krijgt wat nodig is.

In onze gesprekken praatten we zowel over de inhoudelijke component van de Product Owner rol, als over de veranderkant. De Product Owner is de spin in het web die de vertaalslag maakt van strategie naar oplossing, die zorgt voor een door stakeholders gedragen oplossing en die zorgt voor realisatie van een oplossing met maximale klantwaarde. Vereist dat niet vooral geweldige communicatievaardigheden? Met onze gesprekspartners kwamen we tot de conclusie dat het aanwijzen van de product expert als Product Owner – omdat die gewoon de meeste productkennis heeft – waarschijnlijk een te simplistische benadering is.

Samenvattend: 3 valkuilen van digitale transformatie

In de interviews kwamen drie valkuilen naar voren. Agile theorie heilig verklaren wordt als een ergernis ervaren en brengt op zichzelf geen verbetering. Wat nodig is voor versnelling is situationeel, wat vraagt om luisteren en inleving. De rol van Product Owner is essentieel en niet iets dat je ‘erbij doet’. Zorg niet voor mandaat door de directeur deze rol te geven, maar door de Product Owner mandaat te geven. En tot slot vereist de rol van Product Owner bovenal de skills om te komen tot een breed gedragen oplossing die maximale waarde levert. Het is niet per definitie de productexpert die deze skills in zich heeft.

 

De informatiemanager die in dit stuk wordt aangehaald (“Ik spuug op Agile Coaches”) gaf na lezing van de conceptversie van deze blog de volgende reactie:

“Je kan je nog de vraag stellen of je soms niet eerst zelf in bepaalde valkuilen moet trappen om te leren; om echt te snappen dat het een valkuil is. Fietsen leer je ook niet door er een boek over te lezen, maar door het te doen. En de eerste keer gaat dat niet makkelijk. Gun iedereen z’n leerweg. Heel hard roepen dat je in evenwicht moet blijven tijdens het fietsen helpt degene die leert fietsen misschien niet. Concrete handvatten tijdens dat moment van evenwicht zoeken wel. Daar zit jullie kracht: op het juiste moment die feedback geven die iemand verder helpt. En dat is in mijn optiek het verschil tussen een agile coach waar “ik op spuug” en een coach die je verder helpt in je eigen leerweg.” 

Benieuwd wat allin consulting voor jou kan betekenen? Neem direct contact met ons op of laat een bericht achter via het contactformulier.

Vondellaan 30
3521 GH  Utrecht

Parkeren bij Rudolf Magnus
Vondellaan 94

KVK: 68149913
BTW: 857321997B01

Contact

contact@allinconsulting.nl

0302819645

Afspraak plannen?

Overig

Algemene voorwaarden
Privacy en cookie statement

Volg je ons al?